Платформа OMEGA

От средата на 2014 г. всички ЕЕГ и ЕМГ апаратите на Neurosoft се доставят с програми от новото поколение.
Платформата "OMEGA" e създадена със съдействие от специалистите на Neurosoft Europe и се отличава с изключителна гъвкавост и адаптируемост към индивидуалните нужди на ползващите.
Програмното обезпечение e оптимизирано към най-новите операционни системи и има и поддръжка на сензорните (touchscreen) екрани. Всички менюта на програмата, справочни файлове и генератор за създаване на рапортите са на български език.

Какво ново?
  • Поддръжка и каскадиране на многоканални усилватели ( до 256 канала общо)
  • Подобрен интерфейс:
    - бързо начало на тестове и подобрена видимост на параметрите;
    - специален интерфейс за сензорните (touchscreen) екрани;
    - произволно задаване на потребителски клавиши и функции на педала;
    - нов редактор на автоматични протоколи.
  • Оптимизиране на регистрация и анализ на ЕЕГ и ПСГ
  • Оптимизиране на тестове и добавяне на автоматични режими на анализ на ЕМГ:
    - възможност за опростен анализ на F-вълни;
    - онлайн класификация на спонтанна и интерферентна иглена ЕМГ;
    - онлайн класификация на джитер;
    - интегриран анатомичен ЕМГ атлас към всички методики
    - автоматичен анализ на ЕП с възможност за поставяне на компоненти по време на регистрацията;
    - нова диаграма в ритмична стимулация;
    - възможност за предварителен преглед на общи таблици
atlas_sm.jpg fwave_sm.jpg spon_sm.jpg
Интегриран анатомичен ЕМГ атлас Опростен анализ на F-вълни Класифициране на спонтанна ЕМГ
jitter_sm.jpg screen_sm.jpg fast_sm.jpg
Класифициране на джитер Мащабиране на екрана Бързо начало на тестове