XIV Практически семинар по неврофизиология и невросонология

24-26 февруари 2017, хотел "Хисар", Хисаря 

Регистрацията е закрита