Контакти

Търговски отдел
9000, гр. Варна, ул."Кирил Шиваров"№ 9 Б
Централа: 070017373
Тел/факс: +359 52 612 258
e-mail: office@neurosoft.bg

Техническа поддръжка 
Централа: 070017373          
Моб: +359 898 607 014
e-mail: service@ilan.bg