Гаранционен срок

Апаратура и оборудване 2 години
Компютърни системи 2 години
Електроди и принадлежности 6 месеца

Извънгаранционна поддръжка

Нейрософт България осигурява извънгаранционна поддръжка и безплатно обновяване на програмното обезпечение в рамките на 10 години след доставката