Neuromonitor


Система за продължителен мониторинг на церебралната функция

- 8+ EEГ канала
- онлайн анализ на аЕЕГ
- автоматично откриване на патологични патерни
- синхронен видео запис
- лицензия за неограничен брой работни места
- програма на български език
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Към момента перинаталната хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ) е главната причина за неврологични дефицити при новородени. Затова ранното откриване на такива аномалии е от огромно значение за бъдеще на детето. Оптималната техника нужна за достъп до състоянието на централната нервна система на пациент в интензивно отделение е мониторинг на церебралната функция с амплитудно-интегрирана електроенцефалография (аЕЕГ).

Neuromonitor е предназначен за дълготраен ЕЕГ мониторинг и контрол върху кардио и респираторните функции (дишане, кислородна сатурация, електрокардиограма). Благодарение на опростената система по регистрация, резултатите могат да бъдат разчетени от неонатолог без нуждата от невролог. При необходимост, Neuromonitor може да бъде трансформиран в напълно функционална ЕЕГ система от най-висок клас.
Освен диагностика на аномалии в централната нервна система в новородени и оценяване на развитието на мозъка в недоносени бебета, Neuromonitor се използва и за изследване на състоянието на централната нервна система и при възрастни в интензивните отделения.

Приложения:

Интензивни отделения:
✓ Определяне на състояние на епилепсия
✓ Определяне на дълбочината на анестезия
✓ Мониторинг на церебрална функция при пациенти с мозъчна травма, получили инсулт, в кома

Неонатология:
✓ Оценка на развитието на мозъка при новородени
✓ Диагностика и прогнозна на хипоксично-исхемична енцефалопатия
✓ Засичане на пристъпи (единични, множество, status epilepticus), изчисляване на ефикасност на антиепилептична терапия
✓ Изследване на цикъла на съня като показател за положителна неврологична оценка
✓ Контрол върху състоянието на новородено по време на терапевтична хипотермия

Кратко описание:

✓ Мобилна система за продължителен мониторинг на ЕЕГ, ЕКГ, SpO2, дишане...
✓ Автоматично построяване на трендове за всички параметри
✓ Автоматична детекция на патологичните патерни на aEEG , които са специфични за нарушенията на централната нервна система
✓ Синхронен видео запис по време на продължителен aEEG мониторинг
✓ Лесен контрол и управление с touchscreen интерфейс
✓ За да стартирате мониторинг, поставете 3 или 4 електрода на главата на пациента и натиснете няколко бутона на екрана. Използването на специалните шапки не е необходимо!
✓ Нативната ЕЕГ се запазва в паметта на апарата и, ако е необходимо, може да бъде интерпретирана от специалиста по ЕЕГ по време на регистрацията или след приключването й
✓ При необходимост Neuromonitor може да се използва като пълнофункционален апарат за продължителен ЕЕГ видео мониторинг с използване на възможности на програмата Neuron-Spectrum-Ω