Компания Neurosoft е основана на 29 Януари 1992 от група изследователи и учени от два университета State Medical Academy и State Power University. Благодарение на взаимодействието на електронни инженери, програмисти и медицински изследователи, компанията веднага заема водеща позиция на пазара на електрофизиологична апаратура в Русия.

Предимства на Neurosoft

Удобно географско разположение

Компания Neurosoft е позиционирана в град Иваново, разположен на 300 km от Москва. Близкото разположение до столицата позволява водещи експерти да консултират разработката на апаратите, проблемите с доставката да бъдат разрешавани в кратки срокове, и също така да се взема учестие в научни конференции, изложения и симпозиуми. От друга страна разположението в Иваново позволява да бъдат намалени страничните разходи по поддръжката и данъците свързани със завода.

Отлично обучен персонал

Иваново е един от първите градове в Русия по брой студенти на глава от населението. Има повече от 20 висши учебни заведения. Това позволява наемането на водещи инжeнери разработчици и най-талантливите студенти. В настоящият момент във фирмата работят повече от 100 служители. Тя е структурирана в няколко отдела – маркетинг, изследователски, софтуерен, производствен, финансов, рекламен, продажбен и логистичен. Всичко свързано с продуктите на Компания Neurosoft се извършва във компанията – от планирането до продажбата, доставката и гаранционната поддръжка.

Голям изследователски потенциал

Всички продукти са проектирани и произведени самостоятелно от Neurosoft. От 1992 година насам екип от дизайнери и електронни инженери са създали 52 модела различни медицински апарати. Софтуерът за всеки апарат е създаден от най-опитните софтуерни специалисти на компанията. Всеки втори апарат е създаден през последните две години. Всеки трети – през последните четири. Компанията може да създаде продукт по изискване и спецификация на клиента. Така например в периода 2000 – 2002 година е създадена изцяло нова система за предаване на физиологична информация по радиоканал за „Центърът за обучение на космонавти – Юрий Гагарин” за което е получена диплома за сътрудничество и подпомагане на космонавтиката в Русия и Света. Апаратите на Neurosoft са използвани при обучението на космонавтите за Международната Космическа Станция.

Постижения в телемедицината

Всяка дигитална система на Neurosoft може да бъде използвана като система за телемедицина с помоща на своя базов софтуер. Компанията има голям опит в използването на телемедицината на територията на Антарктика и Сибир.

Приложение на планарната технология

При производството на своите апарати Neurosoft използва така наречената планарна технология, приет от целия свят станадарт за производство на електронни компоненти. Това позволява постигането на висока надеждност с екстремно малки по размери апарати.

Приложение на USB и Bluetooth технологии

Всички апарати на компанията използват USB стандарта за пренос на данни, а от 2005 - безжичната Bluetooth технология. Тези модерни технологии позволяват висока скорост на провеждане и надеждност на връзката и работата на апаратите.

Производствена база

Поради това, че всеки апарат се произвежда в собствената производствена база на Neurosoftса възможни оперативни обновления на продуктите. Закъсненията в доставките са редки. Производството на електроди и аксесоари е добре организирано.

Съответствие на световните стандарти за качество

През март 2004 покрива изискванията за международен стандарт DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13488:2001, а през април 2005 и стандарта DIN EN ISO 13485:2003. Одитът на компанията се озъществява от един от най големите одитори в света EUROCAT (Germany).
От 2004 до 2006 Neurosoft придобива правото да поставя CE маркировката на системите за ЕЕГ и ЕП, ЕМГ, ЕКГ, ОАЕ и магнитни стимулатори. През 2002 апаратът Neuro-MEP става лауреат на конкурса "Стоте най-добри стоки на Русия", а през 2003 такава диплома получава и Neuron-Spectrum

Качествен контрол

Всяка система на Neurosoft е с двугодишна гаранция. Специалистите на компанията разрешават всички проблеми и запитвания от клиентите в максимално кратки срокове. Всички клиенти имат доживотно право да получават софтуерни обновления безплатно. Всички нови версии на програмите са на разположение на официалния сайт на компанията.

Център за обучение

Neurosoft осигурява обучение на лекари, работещи с продукти на компанията от водещи специалисти в регионалните центрове по Неврология и Кардиология. Центърът за обучението в гр. Иваново работи целогодишно. Разписанието на курсовете може да се види на страницата www.neurosoft.ru.
В България в гр. Варна всяка година се провежда практически курс по ЕМГ.