Оферта

Компанията SonoScape произвежда широка гама мултичестотни трансдюсери със свръхвисока плътност на елементите за всички области на ултразвуковата диагностика.

Над 100 модела трансдюсери

Обемни трансдюсери за Live 3D

Лапароскопски трансдюсери

Интраоперативни трансдюсери

Кардиологични трансдюсери за деца

Трансезофагиални кардиологични трансдюсери за деца и възрастни