Учебен канал на Neurosoft в YouTube


Лечение на паркинсова болест с ТМСТМС при рехабилитация след инсулт
Подготовка на ОАЕЗначение на скрининга
TeleEMG FOCUS EMG Machine Video Manual Focus EMG & Nerve Conductions Introduction
Magnetic stimulator Neuro-MS/DNeuro-MS.NET software key features


abr_100.jpg How to get quality ABR and ASSR recordings vemp_100.jpg VEMP: Vestibular Evoked Myogenic Potential
eabr_100.jpg EABR Test Приложение на евокираните потенциали в диагностиката на нарушението на слуха
Теорeтични основи на ОАЕ, АЕП и ASSR