Платформа OMEGA

От средата на 2014 г. всички ЕЕГ и ЕМГ апаратите на Neurosoft се доставят с програми от новото поколение.
Платформата "OMEGA" e създадена със съдействие от специалистите на Neurosoft Europe и се отличава с изключителна гъвкавост и адаптируемост към индивидуалните нужди на ползващите.
Програмното обезпечение e оптимизирано към най-новите операционни системи и има и поддръжка на сензорните (touchscreen) екрани. Всички менюта на програмата, справочни файлове и генератор за създаване на рапортите са на български език.

Какво ново?
 • Поддръжка и каскадиране на многоканални усилватели ( до 256 канала общо)
 • Подобрен интерфейс:
  - бързо начало на тестове и подобрена видимост на параметрите;
  - специален интерфейс за сензорните (touchscreen) екрани;
  - произволно задаване на потребителски клавиши и функции на педала;
  - нов редактор на автоматични протоколи.
 • Оптимизиране на регистрация и анализ на ЕЕГ и ПСГ
 • Оптимизиране на тестове и добавяне на автоматични режими на анализ на ЕМГ:
  - възможност за опростен анализ на F-вълни;
  - онлайн класификация на спонтанна и интерферентна иглена ЕМГ;
  - онлайн класификация на джитер;
  - интегриран анатомичен ЕМГ атлас към всички методики
  - автоматичен анализ на ЕП с възможност за поставяне на компоненти по време на регистрацията;
  - нова диаграма в ритмична стимулация;
  - възможност за предварителен преглед на общи таблици
atlas_sm.jpg fwave_sm.jpg spon_sm.jpg
Интегриран анатомичен ЕМГ атлас Опростен анализ на F-вълни Класифициране на спонтанна ЕМГ
jitter_sm.jpg screen_sm.jpg fast_sm.jpg
Класифициране на джитер Мащабиране на екрана Бързо начало на тестове