Neuro-MEP-EP


Програмата и оборудване за разширяване на възможностите на ЕМГ апаратите на Neurosoft с регистрация и анализ на късо-, средно- и дълголатентни ЕП: слухови, визуални ( на флаш и на патерн) и когнитивни (Р300, MMN, CNV).
Регистрацията се извършва през ЕМГ канали с използване както на вградените, така и на външни стимулатори.
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация


Соматосензорни ЕП


Когнитивни ЕП (P300)

Когнитивни евокирани потенциали (CEP):
- регистрация на когнитивни евокирани потенциали (Р300, MMN (mismatch negative), CNV (contingent negative variation)
- използване на стимули от всякакви модалности
Слухови евокирани потенциали (AEP):
- регистрация на слухови ЕП: ABR, BERA
- регистрация на средно и късолатентни ЕП: MLR, LLR
- регистрация на вестибуларен миогенен ЕП (VEMP)
Визуални евокирани потенциали (VEP):
- регистрация на визуални ЕП на флаш
- регистрация на визуални ЕП на реверсивен патерн<

Слухови ЕП

Визуални ЕП на патерн


Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение Neuro-MEP.NET е разработено на платформата .NET. Това е най-съвременната технология за създаване на програми. Използването на .NET позволява намаляване на време за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Стандартен комплект

  • модул за управление на аудио-видео стимулатори
  • патерн-стимулатор (CRT 17")
  • адаптер за патерн-стимулатор
  • светодиодни очила
  • аудиометрични слушалки
  • пациентен бутон
  • ПО на CD и лицензионен ключ
  • инструкция за работа