Транскраниални магнитни стимулатори

 • TMS Neuro-MS/D
  • Уникална модулна концепция
  • Магнитно поле — до 4 Tesla
  • Брой на импулси в една серия без прекъсване — до 10 000
  • Максимална честота на стимулите — 100 Hz
  • Брой индуктори — 10
  • Активно охлаждане
  • Специализиран ЕМГ регистратор
  • Специализирана програма за управление на стимулатора

   

 • Neuro-MS
  Транскраниален магнитен стимулатор - монофазен
 • Neuro-MS
  Транскраниален магнитен стимулатор - сдвоен монофазен
 • Neuro-MS/D вар.1
  Диагностичен комплект
  за оценка на церебралните, спиналните и периферните проводни пътища.
 • Neuro-MS/D вар.2
  Комплект за диагностика и терапия
 • Neuro-MS/D вар.3
  Разширен комплект за диагностика и терапия
 • Neuro-MS/D вар.4
  Пълен комплект магнитен стимулатор за диагностични, терапевтични и изследвателски цели

Възможности за надграждане

 • Visor2 Навигационна система при транскраниална магнитна стимулация
 • Neural Navigator Виртуална навигационна система Neural Navigator за магнитни стимулатори от серията Neuro-MS/D