Neuron-Spectrum-BOSLABПрограма надгражда ЕЕГ апаратите Neuron-Spectrum с възможност за провеждане на тренинги с Биологична Обратна Връзка ( Biofeedback, BFB). Главен медицински съизпълнител на Neuron-Spectrum-BOSLAB е академик на РАМН професор Марк Щарк ( M.Shtark).

Уникалното съчетание на съвременните диагностични възможности на дигиталната компютърна ЕЕГ и технологията на лечение, разработена от един от най-добрите специалисти, позволява провеждане на следните видове на биофидбек-тренинга:

  • Корекция на адиктивното поведение
  • Корекция на синдрома на дефицит на вниманието (ADD/HD синдром)
  • Лечение на психосоматичните разстройства
  • Лечение на постравматични и двигателни увреждания
  • Лечение на болкови синдроми с помощта на БОВ

Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности и екранни форми на програмата Neuron-Spectrum-BOSLAB:

ЕЕГ биоуправление (алфа/тета тренинг) за лечение и рехабилитация на адиктивните разстройства ( алкохолизъм, наркомания и др.) и депрeсията
Технология на температурно-миографско биоуправление за лечение на психосоматичните разстройства
Бета стимулиращ ЕЕГ тренинг за лечение на синдрома на дефицит на вниманието  (ADD/HD синдром) и съпътстващата паталогия
При повишаване на сигнала над зададен праг програмата подава сигнал за БОВ и отваря фрагмент от картинката
Синдромът на дефицит на вниманието с хиперактивност е неспособността на деца да се концентрират върху решение на всякакви задачи. В този случай се наблюдава занижена мощност на бета-ритъма и повишена мощност на тета-ритъма на ЕЕГ. Целта на тренинга - детето да се научи да повишава мощността на бета-ритъма и да понижава мощността на тета-ритъма.
Генератор на приложения на лечебно-рехабилитационните процедури


Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение Neuro-MEP.NET е разработено на платформата .NET. Това е най-съвременната технология за създаване на програми. Използването на .NET позволява намаляване на време за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Стандартен комплект

  • електродна система (ЕЕГ и ЕМГ)
  • сензор за кожна температура
  • ПО и лицензионен ключ