Poly-Spectrum-Ergo


Програмен модул за провеждане на тестове с натоварване с велоергометри и бягащи пътечки.
Poly-Spectrum-Ergo предоставя всички необходими инструментални и програмни средства за провеждане на ЕКГ стрес-тест, включвайки специализиран режим на визуализация на ЕКГ при физическо натоварване, on-line изчисления и автоматично формиране на протоколи.

Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности

Вградени протоколи за стрес-тест:
 • Многостепенно натоварване ( велоергометър или тредмил)
 • Astrand-тест ( велоергометър)
 • PWC 170 ( велоергометър)
 • Едностепенен тест на базата BEE ( велоергометър)
 • Тристепенен шведски протокол по Sjostrand ( велоергометър)
 • R. Bruce протокол ( тредмил)
 • J. Naughton протокол ( тредмил)
 • Протоколи програмирани от потребителя
Възможности в режим на провеждане на сърдечно-съдов тест с натоварване:
 • Непрекъсната регистрация на 12 ЕКГ канала по време на стрес-теста
 • Автоматично управление на натоварването на велоергометъра от програмата със стъпка 5 W
 • Автоматично управление на натоварването на тредмила от програмата
 • Пълна обработка на параметрите на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Трендове в реално време за натоварването, ST, ритъм и артериално налягане
 • Автоматично изчисляване на ергометричните параметри и индекси, създаване на протокол на изследването
 • Вградени протоколи за провеждане на тестове с натоварване и създаване на собственни протоколи
Технически характеристики на тредмила:
 • Плавно регулиране на скороста (0~20 km/h)
 • Плавно регулиране на наклона (0-25º)
 • Управление на натоварването от компютъра
 • Допустимо тегло на пациента до 180 kg
 • Размери: 200 x 78 x 120 cm
Технически характеристики на велоергометъра:
 • Положение на пациента: седнал или полулегнал ( зависи от модела)
 • Диапазон на натоварването: 25 ~ 400 W със стъпка 5 W
 • Управление на натоварването от компютъра
 • Електромагнитна система за натоварване

Eкранни форми на програмата Poly-Spectrum-Ergo:

Стандартен комплект

 • Тредмил ( Германия) или велоергометър ( Германия) - по избор
 • Комплект електроди за стрес-тест
 • ПО Poly-Spectrum-Ergo на CD
 • Инструкция за работа

*Модулът е предназначен за надграждане на електрокардиографите Poly-Spectrum-8/E и Poly-Spectrum-8/EХ произвeдени от нашата компания.