Poly-Spectrum-QT


Допълнителен програмен модул за ЕКГ апарати "Poly-Spectrum" за анализ на QT интервала.
Програмата и генерираните от нея протоколи са на български език.
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Описание:

Последните клинични проучвания предполагат връзката между вариабилноста на QT интервала в стандартна ЕКГ, дефинирана като QТ дисперсия, и неравномерната вентрикуларна реполяризация. Счита се че повишената QT дисперсия по време на фазата на възстановяване е сериозен признак за появата на камерна аритмия.
Резултатите от завършеното през 1998 година популационно проучване в Ротердам показват, че повишената QT дисперсия, установена с компютърен анализ, води до повишен риск за общата смъртност, сърдечната смърт, неочакваната сърдечна смърт и нефатални кардиологични заболявания в огромна част от нехоспитализираните възрастни.

Това проучване обхваща 2358 мъже и 3454 жени, които са разделени на групи на база QT дисперсията. Резултатите показват, че в групата с най-голяма QT дисперсия има 40% по висок риск от смърт от кардиологичното естество в сравнение с групата с най-ниска QT дисперсия.

Днес изучаването на дисперсията QT интервала при пациенти с кардиологични заболявания е широко застъпено в целия свят и се прилага от водещите специалисти в областа. Ние също искаме да ви предложим тази невероятна възможност. Програмния модул Poly-Spectrum-QT е отличен инструмент за тази цел.