Poly-Spectrum-Rhythm


Допълнителният програмен модул Poly-Spectrum-Rhythm е предназначен за разширяване на възможностите на ЕКГ апарати Poly-Spectrum с програма за комплексно изследване на вегетативната нервна система
Програмата и генерираните от нея протоколи са на български език
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности на програмата:

  • Анализ на вариабилността на сърдечната честота по международния стандарт “Heart Rate Variability Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use”, 1996
  • Анализ на вариабилността на сърдечната честота при провеждане на ортостатичен тест
  • Диагностика на диабетната и токсичната невропатии с използване на кардиоваскуларното тестуване в съответствие с препоръките на D. Ewing на Конференцията в San-Antonio (1998)
  • Крос-анализ на вариабилността на сърдечната честота и вариабилността на продължителността на дихателния цикъл, позволяващ оценка на степента на синхронизация на тези системи

Екранни форми на програмата Poly-Spectrum-Rhithm:

Електрокардиограма
и пневмограма
Ритмограма
Спектрограма
Ритмограма
Ортостатичен тест
Спектрограма
Ортостатичен тест
Протокол
Ритмограма
Дълбоко дишане
Ритмограма
Тест на Valsalva
Интерпретация
Кардиоваскуларен тест