Poly-Spectrum-Rhythm

Програма надгражда ЕЕГ апаратите Neuron-Spectrum с възможност за комплексно изследване на вегетативната нервна система с използване на следните методики:
  • Анализ на HRV по международния стандарт “Heart Rate Variability Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use”, 1996
  • Анализ на вариабилността на сърдечната честота при провеждане на ортостатичен тест
  • Диагностика на диабетната и токсичната невропатии с използване на кардиоваскуларен тест в съответствие с препоръките на D.Ewing на Конференцията в San-Antonio (1998)
  • Крос-анализ на HRV и вариабилността на дихателния цикъл, позволяващ оценка на степента на синхронизация на тези системи
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Екранни форми на програмата Poly-Spectrum-Rhithm:

Електрокардиограма
и пневмограма
Ритмограма Спектрограма
Ритмограма
Дълбоко дишане
Ритмограма
Ортостатичен тест
Ритмограма
Валсава
Протокол


Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение Neuro-MEP.NET е разработено на платформата .NET. Това е най-съвременната технология за създаване на програми. Използването на .NET позволява намаляване на време за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Стандартен комплект

  • оборудване за провеждане на тестове
  • динамометър
  • апарат за измерване на КН
  • ПО на CD и лицензионен ключ
  • инструкция за работа