Poly-Spectrum-VLP


Допълнителен програмен модул за ЕКГ апарати "Poly-Spectrum" за анализ и регистрация на късни камерни потенциали.
Програмата и генерираните от нея протоколи са на български език.
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Описание:

Значителен процент от световната популация умира внезапно всяка година поради камерна тахикардия или камерни фибрилации. Повечето имат коронарно заболяване и левокамерна дисфункция. Съществено за намаляването на смъртността е прецизирането на идентифицирането на пациентите с висок риск. Резултатите от лабораторните и клиничните изследвания показват възвратен механизъм в генезата на камерната тахикардия утежняваща исхемичната болест на сърцето.

Движени от нуждата да подобрим неинвазивната идентификация на тези пациенти съмнителни за възвратна камерна тахикардия, създадохме техника за обработка на сигнала в крайната фаза на QRS комплекса и ST сегмента на ЕКГ. Целта на тази сигнал-усредняваща ЕКГ техника е да засича скрити промени във вентрикуларната активация, или късни потенциали, появяващи се по време на синусов ритъм, които се явяват отличителен белег на хронична камерна аритмия.

В консенсуса на Световната Кардиологична Общност от 1996 са дадени следните приложения на тази техника:

  • Стратификация на риск от възникването на хронична камерна аритмия у пациенти възстановяващи се след миокарден инфаркт котио са в синусов ритъм, без ЕКГ доказателства за бедрен блок или интравентрикуларно забавяне на предването (QRS>120ms)
  • Идентификация на пациенти с исхемична болест на сърцето и необясним синкоп за които се предполага че имат предизвиквана хронична камерна тахикардия

Ценни предимства при клинично наблюдение:

  • Стратификация на риска от развитието на хронична камерна тахикардия при пациенти с неисхемична кардиопатия
  • Оценяване на успеха след операция за хронична камерна тахикардия

Обещаващо, но все още недоказано:

  • Откриване на остро отхвърляне на кардиоинпланти
  • Оценяване на проаритмичния ефект на антиаритмична терапия при пациенти с камерна аритмия
  • Оценяване на успеха от фармакологично, механично или оперативно възстановяване на кръвотока в коронарните артерии

Вие също можете да включите този брилянтен диагностичен метод с помоща на разработения от нас програмен модул Poly-Spectrum VLP