Audio-SMART


Портативна комбинирана система за ОАЕ, слухови ЕП, импедансметрия и аудиометричен скрининг
 • All-in-one концепция за диагностика на слуховия анализатор: ЕП, ОАЕ и импедансметрия
 • Автоматична регистрация на слухови ЕП
 • Отоакустични емисии (DPOAE и TEOAE)
 • Стандартна и високочестотна тимпанометрия
 • Акустична рефлексометрия и диагностика на евстахиева тръба
 • Удобен и лесен при използване интерфейс touchscreen
 • Автоматичен режим на работа за всички режими
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности

Приложение:
 • Аудиометричен скрининг
 • Диагностични и клинични изследвания на слуха на всички възрастови групи
 • Аудиометричен мониторинг на деца с повишен риск от загуба на слуха
 • Аудиометричен мониторинг по време на отит и възпаление на средното ухо
Режими на регистрация:
 • Автоматичната регистрация на слухов евокиран потенциал (AABR)
 • Късолатентни слухови евокирани потенциали (ABR)
 • Транзиентни евокирани отоакустични емисии (TEOAE)
 • Дисторзионни продукти на отоакустични емисии (DPOAE)
 • Тимпанометрия с честота 226 Hz
 • Високочестотна тимпанометрия 1000 Hz
 • Изследване на затихване на акустически рефлекс
 • Акустична рефлексометрия с ипси- и контралатерална стимулация
 • Оценка на функционалното състояние на слуховата тръба
Кратки характеристики:
 • Позволява бързо провеждане на изследвания при изцяло автоматичен режим на работа
 • Продължителна автономна работа
 • Голям цветен сензорен дисплей
 • Лесно и интуитивно управление
 • Eдинна база данни за всички пациенти и обследвания
 • ПО «Neuro-Audio-Screen manager» може да работи със следните видове операционни системи: Windows, OS, Android
 • Възможност за прехвърляне и обработка на резултатите от изследването на външен компютър и разпечатване на компютърен принтер
 • Възможност за директен печат през Bluetooth принтер ( опция)

Как изглеждат резултатите?

Neuro-Audio-Screen_DPOAE_180.png Neuro-Audio-Screen_ABR_180.png
Резултат от теста  DPОАЕ Резултат от теста TEOAE Резултат от теста AABR Резултат от теста ABR
  
Акустична рефлексометрия Тимпанометрия Оценка на функционалното
състояние
на слуховата тръба
Резултат от затихване на рефлекса

Стандартен комплект

 • Eлектронен модул с дисплей
 • Комплект електроди за ЕП
 • Аудиометричен стимулатор OAE сонда
 • Калибрационна кухина за ОАЕ сонда
 • Набор ушни тапи
 • Модул на импедансметра
 • Набор ушни тапи
 • Инструкция за работа
 • Поставка и захранване
 • Комплект акумулатори

Безжичен принтер
за разпечатване на резултатите от изследването
Интерфейс Bluetooth
Аудиометрични слушалки
модел TDH-39
Вътреушни аудиометрични слушалки
модел EarTone 3А