BRAINBOX® EEG-1166

Регистрация на ЕЕГ с висока резолюция до 256 канала
 • от 64 до 256 канала ЕЕГ
 • мрежови интерфейс
 • интеграция в програма Neuron-Spectrum.NET
 • множество опции за комутация на електроди
 • най-малки в света ЕЕГ усилватели
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности:

  От 64 до 256 ЕЕГ канала

  Система BRAINBOX® е много гъвкав инструмент за решаване на разнообразни задачи в неврофизиологията. Тя непрекъснато се разширява с нови разработки. С наличните понастоящем усилватели могат да се конфигурират от 64 до 256 ЕЕГ канали.

  Мрежови интерфейс

  Модулите BRAINBOX® комуникират с компютъра чрез интерфейса ETHERNET-102 (V2) , който се свързва към стандартен 10/100 мрежов порт на компютъра. Това позволява свободна конфигурация на налични усилватели, включително и едномоментен запис на сигналите от няколко пациенти през един и същи порт.

  Интеграция в програма Neuron-Spectrum.NET

  Програмата Neuron-Spectrum.NET позволява запис на ЕЕГ от всички налични на пазара усилватели BRAINBOX® EEG (до 256 цифрови отвеждания).

  Множество опции за комутация на електроди

  За бързо и лесно свързване на електродни шапки, всички усилватели са оборудвани с Multipin конектори. За включване към усилватели EEG-1166 на електроди със стандартен съединител тип TouchProof е предвидено устройството INBOX-1166, което се монтира върху усилвателя като щипка и свързва мулти-пиновия конектор на усилвателя с 64 изхода тип TouchProof за свързване към канални, заземяващи и референтни ЕЕГ електроди.

  Най-малки в света ЕЕГ усилватели

  ЕЕГ усилвател BRAINBOX® има размери само 9x10x1 cm и тежи по-малко от 100 гр. Той е наистина много малък, но какво отлично представяне!
  Филтрите Digital FIR имат линейна зависимост на фазата и подтискат шума с цели -40 db (!) на ½ на честотата на дискретизация, усигурявайки по този начин изключително ниска грешка от алайзинга във вашите резултати от анализа.


Канален усилвател EEG-1166
Канален комутатор/преход INBOX-1166
Интерфейсен модул ETHERNET-102
Изолатор ISO-101