Neuro-Audio


2-канална ABR, OAE, VEMP, ASSR и ECochG система
 • all-in-one концепция за регистрация на ЕП и ОАЕ
 • автоматичен тест multi-ASSR
 • високо качество на регистрация
 • VEMP с биофидбек
 • нов стандарт за рутинна диагностика
 • програма на български език
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности

Приложение:
 • Всестранно аудиометрично изследване на пациенти от всякаква възраст
 • Аудиометричен скрининг на новородени
 • Аудиометричен мониторинг на деца с повишен риск от загуба на слуха
 • Аудиометричен мониторинг по време на отит и възпаление на средното ухо
Режими на регистрация:
 • Слухови ЕП: ABR, BERA
 • Средно и късолатентни ЕП: MLR, LLR
 • Вестибуларен миогенен ЕП (VEMP)
 • Електрокохлеография (ECochG)
 • Слухови Steady State отговори (ASSR) - опция
 • Слухови Steady State отговори (Multi-ASSR) - опция
 • Слухови когнитивни ЕП: P300, MMN, CNV - опция
 • Тонална аудиометрия - опция
 • Транзиентни евокирани ОАЕ (TEOAE)
 • Дисторзионни продукти на ОАЕ (DPOAE)

Екранни форми на програмата Neuro-Audio.NET

Слухови ЕП
(ABR)
Слухови ЕП
(LLP)
Транзиентни евокирани ОАЕ
(TEOAE)
Слухови Steady State отговори
(ASSR)
Електрокохлеография
(ECochG)
Дисторзионни продукти на ОАЕ
(DPOAE)

Какво ново?

Удобен интерфейс
Новата програма Neuro-Audio.NET предлага стандартизиран и лесноразбираем за специалистите УНГ интерфейс: в двата регистрационни прозореца за дясно и ляво ухо кривите се изобразяват със стандартните цветове ( червено и синьо). Програмата определя ипси- и контралатералните криви при многоканален запис.

Разширени възможности на програмата
- Автоматично откриване на пиковете на отговора и поставяне на маркерите
- Автоматично определяне на обективния слухов праг при изследване на слухови ЕП
- Изчисляване на допълнителни параметри: Fsp, SNR, RNL
- Използване на различни единици за амплитудата на стимула: dB SPL, dB nHL и dB HL
- Възможност за избор на формата на стимула: правоъгълен, прозорците на Blackman, Hamming, Hann или Bartlett
- Възможност за създаване на собствени сценарии за изледването

Субективна аудиометрия
В новата програма Neuro-Audio.NET e реализиран режим на субективна аудиометрия, при който се построява аудиограма на базата на субективните усещания на пациента.

Експертни слухови стимулатори
В стандартния комплект на апарата влизат слушалките TDH-39. Това е най-популярният в света модел слушалки за диагностиката на слуха. Като опция се предлага вътреушни аудиометрични слушалки EarTone 3А.
слушалки TDH-39вътреушни аудиометрични слушалки EarTone 3А
Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Стандартен комплект

 • 2 канален блок усилватели на статив
 • Комплект електроди за ЕП
 • Гел, лепило, паста за регистрация на ЕП
 • Аудиометрични слушалки TDH-39
 • Аудиометричен стимулатор с TEOAE сонда
 • Калибрационна кухина за ТЕОАЕ сондата
 • Набор ушни тапи
 • ПО на CD
 • Лицензионен ключ
 • Инструкция за работа
 • Компютърна система

Възможности за надграждане


 • ASSRМодул за регистрация на слухови Steady State отговори (ASSR)
 • Multi-ASSRМодул за едновременна регистрация на слухови Steady State отговори на 4 честоти (Multi-ASSR)
 • Cognitive EPМодул за регистрация на слухови когнитивни ЕП (P300)
 • ECochGМодул за eлектрокохлеография (ECochG)
 • PTAМодул за тонална аудиометрия ( аудиометър)
 • VEMPМодул за регистрация на вестибуларни миоганни ЕП (VEMP)
 • EarTone 3AВътреушни аудиометрични слушалки
 • Bone VibratorСонда за костна проводимост