Neuro-MEP-8


Дигитална система за електромиография и изследване на евокирани потенциали

- 8 канала EМГ / ЕП с възможност за увеличение до 16 канала
- усилватели и стимулатори с характеристики на експертния клас
- многоканален токов стимулатор
- гъвкава конфигурация благодарение на модулна архитектура
- програма на български език

Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности


Н -рефлекс


Тетанизация


АПДЕ


F-вълна


Джитер


Визуални ЕП

Електроневромиография:
- регистрация и анализ на характеристиките на М-отговора и сензорния акционен потенциал)
- изчисление на моторна/сензорна скорост на провеждане)
- изследване на параметрите на F-вълната и Н-рефлекса (включително двойна стимулация))
- магнитна стимулация на гръбначните коренчета и периферните нерви с последващ класически анализ на моторния отговор)
- блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс*, галваничен кожен отговор)
- моторен и сензорен инчинг
Изследване на нервно-мускулно провеждане:
- анализ на декремента на М-отговора при ритмична стимулация на моторните нерви)
- провеждане на тетанизация и изследване на посттетаничния феномен)
- формиране на потребителски стимулационни алгоритми
Количествена електромиография:
- спонтанна активност
- интерферентна ЕМГ
- АПДЕ
Транскраниална магнитна стимулация** (TCMS):
- изчисляване на времето на централното моторно провеждане при пациенти с димиелинизиращи заболявания на нервната система и множествена склероза
- автоматично изчисляване на коренчевото забавяне при комбинирано изследване на F-вълна и магнитна стимулация
Соматосензорни евокирани потенциали:
- късо- и дълголатентни СЕП
Когнитивни евокирани потенциали:
- когнитивни евокирани потенциали (contingent negative variation)
- използване на стимули от всякъкви модалности
Отоакустични емисии:
- регистрация на евокирана отоакустична емисия за обективна оценка на състоянието на охлювчето на нивото на органа на Корти
Слухови евокирани потенциали:
- регистрация на късолатентни (стволови), средно и дълголатентни АЕР
- обективна аудиометрия
Вариабилност на сърдечната честота (HRV):
- спектрален анализ на сърдечната честота
- провеждане на кардиоваскуларни тестове
Визуални евокирани потенциали:
- регистрация на визуални ЕП на флаш
- регистрация на визуални ЕП на реверсивен патерн (шахмат, хоризонтални/вертикални ивици, или произволно създадени образи )
Електроретинография:
- регистрация на ЕРГ с използване на ганцфелд- стимулатор, бял, червен, син и зелен цвят с различна интензивност, патерн-стимулатор
- регистрация на cone, rod, максимална, локална, ритмична ЕРГ или осцилаторни потенциали
- ЕРГ на дълги стимули ( он/оф ЕРГ)
- регистрация на електроокулография<

Нови ЕМГ методики

В последната версия на програмата ЕМГ методиките са разширени с:
- моторен и сензорен инчинг
- джитер
- джитер със стимулация
- макро ЕМГ
- рефлекси: сакрален, булбокавернозен, Т-рефлекс*
- вестибуларен миогенен ЕП ( VEMP)
- автоматична детекция на АПДЕ
- комбиниран тест за време на провеждане ( моторен/сензорен отговор)
- оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)

Сензорен инчинг
Оценяване на броя на
двигателните единици (MUNE)
Т-рефлекс

* при наличие на електронно неврологично чукче
** при наличие на магнитен стимулатор

Модулна архитектура на база на USB технологията

Всички модули, влизащи в състава на апарата, се свързват с компютърната система по USB. Това дава възможност за гъвкаво комбиниране с цел получаване на конфигурация, съответстваща на Вашите потребности.
Например, ако Вие свържете към един 4-канален още един 4-канален модул, ще получите 8-канален апарат.
Има възможност за свързване на до 10 (!) различни USB модула

Усилватели и стимулатори с характеристики на експертния клас

Честотата на дискретизацията на усилвателя Neuro-MEP е над 200000 Hz за канал, А/Ц преобразуването е 16 бита, честотната лента е от 0.01 до 20000 Hz.
Токовият стимулатор позволява подаване на стимули с интензивност от 0.1 до 100 mA с честота до 50 Hz, при това е възможно да се зададе различна форма на стимула: правоъгълна, меандър, трапец, синусоида.
Това са наистина „експертни” характеристики, защото позволяват получаване на висококачествени криви.

Набор на ЕМГ електроди от ново поколение

Цифровите ЕМГ и ЕП апарати вече се комплектоват с нови, разработени от нашата компания ЕМГ електроди. Те съответстват на най-високите съвременни изисквания.
На снимката: токов стимулиращ електрод с фиксирано междуелектродно разстояние ( за възрастни), има набор от сменяеми накрайници от стомана и памук с различен профил.
Електродът може да се използва както за стимулация, така и за регистрация.

Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Стандартен комплект

 • 8- канален блок усилватели на статив
 • токов стимулатор
 • аудио стимулатор
 • патерн стимулатор
 • флаш стимулатор
 • комплект електроди за регистриране на ЕП
 • комплект повърхностни ЕМГ електроди
 • комплект иглени ЕМГ електроди
 • ПО на CD
 • лицензионен ключ
 • инструкция за работа
 • компютърна система
 

Възможности за надграждане