Neuro-MS
Транскраниален магнитен стимулатор
  • Монофазен импулс с висока мощност
  • Изключително ниски електромагнитни смущения
  • 7" цветен дисплей за контрол на параметрите на стимулация
  • Две конфигурации: за единичен и сдвоен импулс
  • Връзка с компютър през USB
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Монофазен импулс с висока мощност

Neuro-MS се отличава с подаване на много мощни монофазни стимули благодарение на високоволтови 2800 V кондензатори, които осигуряват с 60% повече мощност по сравнение с предишните модели. Това гарантира получаване добри моторни отговори при сравнително по-малка интензивност на стимула.

Екстремно ниска електромагнитна интерференция

Neuro-MS е разработен за клиницисти и изследователи. Независимо че индуцира много силно електрическо поле, Neuro-MS се отличава с екстремно ниски електромагнитни смущения, дори и по време на зареждане и разреждане. Това позволява използване на стимулатора по време на запис на ЕЕГ или регистрация на евокирани потенциали.
Магнитният стимулатор Neuro-MS може да работи с ЕМГ системите на повечето производители ( чрез свързване към синхро вход/изход). Въпреки това максималните възможности за диагностика могат да бъдат постигнати, ако устройството се използва заедно с цифровите системи на Neurosoft. В стандартната конфигурация на програмата за ЕМГ/ЕП системите Neuro-MEP.NETOmega за заложени предварително дефинирани шаблони за широк кръг от ТМС тестове:Моторен евокиран потенциал (MEP)
Време на централно моторно провеждане (CMCT)
Silent period (SP)
Интракортикална (ICI) и интерхемисферна (IHI) инхибиция
Интракортикална (ICF) и интерхемисферна (IHF) фасилитация
Инхибиция/фасилитация на моторния отговор при репетитивна стимулация
Тест с тройна стимулация (TST)
Сдвоена асоциативна стимулация (PAS)
Стимулация на n.phrenic при диагностика на диафрагмата.

Голям цветен дисплей и енкодер за лесен достъп и контрол

Всички параметри на стимулация се показват на вградения висококачествен ярък и контрастен дисплей. С лесно кликване върху колелото на енкодера вие в рамките на няколко секунди можете да настроите параметри на стимулацията: интензивност, честота, продължителност на трейна или други. Neuro-MS идва с индуктори от ново поколение с допълнителни управляващи бутони. Използвайки ги вие можете направо от ръкохватката да подадете поредица от стимули, да увеличите или да намалите интензитета.

Две конфигурации: за единичен и сдвоен стимул

Съществуват две основни конфигурации на магнитния стимулатор: за стимулация с единични стимули и за сдвоена стимулация (ppTMS) с един или два коила. Сдвоената (Paired-pulse) транскраниална магнитна стимулация е полезен инструмент за изследване на възбудимостта на възбуждащи и инхибиторни вериги в моторния кортекс.

Връзка с компютъра през USB порт

Neuro-MS може да се използва като самостоятелен апарат, да работи заедно с други магнитни стимулатори или в състава на сложни диагностични и терапевтични неврофизиологични системи. Свържете вашия магнитния стимулатор чрез USB порт към компютъра, на който е инсталиран софтуер за ЕЕГ, rTMS или ЕМГ и системата е готова за работа. Други допълнителни кабели за синхронизиране не са необходими.
За разлика от конкуренти, Neurosoft самостоятелно разработва и произвежда и професионални ЕМГ и системи за ТМС. Това означава, че интеграцията между ТМС и ЕМГ е реализирана на много дълбоко ниво. Софтуерът за ЕМГ може напълно да контролира всички параметри на магнитния стимулатор. Софтуерът за rTMS - на ЕМГ системите.

Индуктори ( коили)

Untitled-2.png