Многофункционалният преносим цифров ехограф S-8, модел 2009 г, е предназначен за всички области на ултразвуковата диагностика. Притежава изключително големи диагностични възможности и високо качество на ехографския образ, характерно на ултразвуковите системи от най-висок клас. S-8 е лек и компактен, има отличен съвременен дизайн и ергономичност.

 

Вградената в апарата технология μ-scan (аналог на Philips SonoCT)  дава възможност за изключително реалистична визуализация на тъканите и течностите. Съставното многолъчево изображение получено в режима μ-scan сравнимо по качество с компютърната томография и магнитния резонанс. В S-8 е предвидена възможност за промяна на апертурата на μ-scan в реално време от 0 до 11 степени.

Приложение: 

·          кардиология,

·          детска кардиология,

·          трансезофагиални кардиологични изследвания,

·          абдоминални изследвания,

·          акушерство и гинекология,

·          live 3D ( 4D) изследвания,

·          изследване на малки органи и повърхностни структури,

·          неврология,

·          транскраниални изследвания,

·          урология, 

·          педиатрия, 

·          неонатология,

·          съдови изследвания,

·          транскраниални изследвания на деца и възрастни,

·          костно-мускулни изследвания,

·          хирургия, лапароскопски и интраоперативни изследвания,

·          спешна медицина

 Технологии: 

·          Digital Front End нов високоскоростен ултразвуков цифров процесор;

·          NFDSC високоточен широколентов формировател на лъча  с прецизно непрекъснато фокусиране;

·          NRSC (Native Resolution Scan Converter) експертна  пиксел-пиксел технология за подобряване на дисплейната резолюция;

·          Multi-beam Processing технология за едновременно приемане на няколко успоредни лъча за повишаване латералната разделителна способност;

·          Честотно-комбинирано сканиране технология за едновременно сканиране на различни честоти  в зависимост от дълбочината;

·          Compound imaging режим на пресичащи се лъчове - образ без артефакти;

·          μ-scan Processing режим за премахване на ултразвуковия шум;

·          HQNF ( High Quality Noise Filter) цифров динамичен филтър за оптимизация на цветната карта и отстраняване на артефактите в режима на доплер;

·          M-Tuning Auto-Optimization (ATO)  автоматична оптимизация на образа с натискане на един бутон;

·          (Tissue Harmonic Image) тъканно-хармонично изследване THI

  

Режими на сканиране:

·          В (2D) + синхронизиран ЕКГ канал,

·          M / анатомичен M,

·          цветен М,

·          3D,

·          Live 3D (4D),

·          цветен доплер (CFM),

·          мощен доплер (PDI),

·          дирекционален мощен доплер (DPDI),

·          тъканен доплер (TDI),

·          пулсов доплер (PW),

·          високоскоростен пулсов доплер ( HPRF),

·          постоянно вълнов доплер (CW),

·          режим на пресичащи се лъчове ( Compound imaging),

·          трапецоидален образ,

·          режим „Mикроскан” ( μ-scan),

·          режим на тъканно-хармонично изследване THI (Tissue Harmonic Image)  

Опционални режими:

·          панорамен режим

 

Характеристики:

·         2 активни порта за трансдюсери,

·          25 модела трансдюсери според търсената диагностика,

·          поддръжка на трансдюсери със свръхвисока плътност ( до 512 елемента),

·          голям цветен плосък монитор с прогресивно сканиране и широкоъгълна матрица с висока резолюция,

·          интерактивно осветяване на клавиатурата с промяна на осветенноста на активни бутони,

·          доброжелателен интерфейс на програмата, система от контекстни менюта,

·          режимите с едно докосване,

·          интегриране в компютърни информационни мрежи,

·          ъпдейт на софтуера по интернет,

·          запазване и преглед на цифрови снимки, клипове и протоколи в база данни върху вградения твърд диск с голям капацитет,

·          експортиране и импортиране на резултатите от обследвания през мрежата ( LAN и DICOM) и външни USB устройства,

·          запис и преглед на резултатите на и от CD-R/RW, DVD-R/RW,

·          директно разпечатване на резултатите от обследването на външен мастилено-струен или лазерен принтер

pdf каталог