КУРС ПО УЗ ДИАГНОСТИКА ЗА АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИ ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА


19.11.2016г. София • 20.11.2016г. Варна

 
         222.jpg                              

ПРОГРАМА:

1. Представяне на фирма SonoScape
2. Особености на УЗ диагностиката по време на първи, втори, трети триместър на бременността
3. Настройки на ехографите за АГ
4. Уъркшоп – демонстрации с пациенти
5. Практикум - оптимизация на настройките на ехографски апарати. Всеки участник работи с ехографите

Практическите занятия се провеждат на най-новите модели ехографски апарати SonoScape.
 
 
Лектори:
Д-р Даниел SONOSCAPE MEDICAL CORPORATION
инж. Д.т.н. Миодраг Ковачевич – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
 

          
 
download (1).jpg
            
19.11.2016г.
Място на провеждане: гр.София:
бул. Джеймс Баучер 76А, партер
Мострена зала на ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
Време на провеждане: 09.30 – 13.30

20.11.2016г. 
Място на провеждане: гр.Варна:
ул. Кирил Шиваров 9Б
Мострена зала на ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
Време на провеждане: 09.30 – 13.30

Цена на курса: 60 лв. с ДДС
Първите 10 регистрирали се получават отстъпка от 50% от цената.
За да можем да осигурим качествено обучение, местата за участници са ограничени.
 
         
  Плащане: чрез превод по банкова сметка BG05BUIN95611000029679 в TБ “Алианц България”
АД, BIC CODE BUINBGSF.
Моля, отбележете като основание за плащане: Ехографски курс ИЛАН 11.2016 г.
Фактурата се получава електронно след плащането.

 
  Координатор:
Елина Божимирова
Нац. тел. 070017373
e-mail: office@sonoscape.bg
 
 

Follow us on:

Ако не искате да получавате повече съобщения от нас, моля върнете ни писмо със заглавие "delete".