Poly-Spectrum-Analysis


Допълнителния програмен модул Poly-Spectrum-Analysis е предназначен за разширяване на възможностите на ЕКГ апарата Poly-Spectrum-8* с автоматичен анализ и интерпретация на ЕКГ.
Програмата и генерираните от нея протоколи са на български език.
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности на програмата:

Програмният модул Poly-Spectrum-Analysis позволява автоматичен анализ и интерпретация на ЕКГ*.

Възможности:

  • Пълна обработка на електрокардиограмата в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
  • Построяване на трендове, скатерграми и изчисляване на всички амплитудно-времеви параметри на ЕКГ
  • Автоматичен контурен анализ с поставяне на маркери на възловите точки на кардиокомплекса
  • Генериране на автоматично описание, синдромално заключение и протоколи на изследвания, включващи таблична и графична информация с възможност за редактиране

12-канален запис без ограничения

Регистрацията на 12-канална електрокардиограма практически не е ограничена във времето, тъй като изследванията се запазват в компютърната база данни. Програмата позволява преглед и анализ на изследвания, създаване на протоколи и разпечатване на фрагменти от записа.

Контурен анализ

Контурният анализ и поставянето на маркери на възловите точки на кардиокомплекса се извършват автоматично. Има прозорец за детаилен преглед и измерване на кардиокомплекса.

* Модулът е включен в стандартния комплект на ЕКГ апаратите Poly-Spectrum-8/E и Poly-Spectrum-8/EХ