Poly-Spectrum-8


12-канален цифров компютърно-базиран електрокардиограф за скринингови изследвания
 • 12-канала ЕКГ + респираторен канал
 • миниатюрни размери
 • програма на български език
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Основни възможности

 • Едновременна и неограничена във времето регистрация на 12 канална ЕКГ
 • Запис на изследването в базата данни и разпечатване на обикновена хартия
Технически характеристики:
 • Отвеждания: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6
 • АЦП: 24
 • Преобразуване в цифров сигнал: 2000 Hz
 • Входен импеданс: по голям от 50 MΏ
 • Гранични честоти: 0,05 Hz- 250 Hz
 • Филтри ВЧ: 0.05, филтри НЧ: 35 /антитреморен/, 75 Hz; допълнителни: мрежов, дрейфов
 • Автоматична компенсация на промените на капацитета на пациентния кабел при движение на пациента
 • Чувствителност на ЕКГ: 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 mm/mV
 • Скорост на EКГ: 5, 10, 25, 50, 75,100, 200 mm/s
 • Пиково напрежение на вътрешните шумове, не повече: 5 µV
 • Защита от дефибрилатор
 • Връзка с компютъра: USB
 • Win XP/Vista/Win 7
 • Размери: 150х70х25 mm
 • Тегло: 600g
12-канален запис без ограничения

Програмата Poly-Spectrum-Express е специално разработена за провеждане на скринингови изследвания, има опростен интерфейс с функционални бутони и е много лесна за работа.

Разпечатване на обикновена хартия

За разпечатването на кардиограмите и протоколите не е необходима специализирана диаграмна термохартия. Достатъчно е да има стандартен компютърен принтер и обикновена бяла хартия.
Изчислено е, че при разпечатване на 10 кардиограми дневно финансовата икономия за две години ще е 1000 лв!

Стандартен комплект

 • 12 канален ЕКГ модул (USB)
 • Пациентен кабел
 • Комплект периферни ЕКГ електроди
 • Комплект прекордиални ЕКГ електроди
 • ЕКГ гел
 • ПО Poly-Spectrum-Express на CD
 • Инструкция за работа
 • Компютърна система

Възможности за надграждане

 • Poly-Spectrum-Analysis Програмен модул за контурен анализ на ЕКГ с автоматично измерване и интерпретация
 • Poly-Spectrum-Rhithm Програмен модул за анализ на вариабилността на СЧ (HRV)
 • Poly-Spectrum-Ergo Програмен модул за провеждане на тестове с натоварване с велоергометри и бягащи пътечки
 • Poly-Spectrum-QT Програмен модул за анализ на QT интервала
 • Poly-Spectrum-PWV Програмен модул за анализ на скоростта на пулсовата вълна
 • Poly-Spectrum-VLP Програмен модул за анализ и регистрация на късни камерни потенциали

*При надграждането на ЕКГ апарата "Poly-Spectrum-8" с допълнителни програмни модули е задължително добавяне на модула Poly-Spectrum-Analysis