VNS-Micro

Апарат за изследване на вегетативната нервна система
VNS-Micro.pdf
USB connection
ISO quality certificate
CE conformance certificate
Microsoft .NET
Програма на български език

Възможности • Екранни формиОферта • ЕКГ апарати


VNS-Micro e компютърно-базиран апарат за комплексно изследване на вегетативната нервна система с използване на следните методики:

 • Анализ на вариабилността на сърдечната честота по международния стандарт “Heart Rate Variability Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use”, 1996
 • Анализ на вариабилността на сърдечната честота при провеждане на ортостатичен тест
 • Диагностика на диабетната и токсичната невропатии с използване на кардиоваскуларното тестуване в съответствие с препоръките на D. Ewing на Конференцията в San-Antonio (1998)
 • Крос-анализ на вариабилността на сърдечната честота и вариабилността на продължителността на дихателния цикъл, позволяващ оценка на степента на синхронизация на тези системи

Екранни форми на програмата Poly-Spectrum-Rhithm:

Електрокардиограма
и пневмограма
Ритмограма
Спектрограма
Ритмограма
Ортостатичен тест
Спектрограма
Ортостатичен тест
Протокол
Ритмограма
Дълбоко дишане
Ритмограма
Тест на Valsalva
Интерпретация
Кардиоваскуларен тест

Стандартен комплект

 • Електронен модул
 • Пациентен кабел
 • Комплект електроди за регистрация на ЕКГ
 • Сензор за дишане - 2 бр
 • Динамометър
 • Апарат за кръвно налягане
 • Манометър и мундщуци за тест на Valsalva
 • ПО Poly-Spectrum-Аnalyse на CD
 • ПО Poly-Spectrum-Rhithm на CD
 • Инструкция за работа