Сертификати ISO 9001:2000 и ISO 13485:2007
   
 
 iso_jpeg.zip (604 KB)
CE сертификати на ЕЕГ и ЕМГ апарати
Neuron-Spectrum-5
Neuron-Spectrum-4/EPM
Neuron-Spectrum-4/P
Neuron-Spectrum-4
Neuron-Spectrum-3
Neuron-Spectrum-2
Neuron-Spectrum-1
Neuro-EMG-Micro
 
 
 nspectr_ce_jpeg.zip (1014 KB)
 CE сертификати на ЕМГ и AEП апарати
Neuro-MEP-8
Neuro-MEP-4
Neuro-MEP-Micro
Neuro-Audio
Neuro-ERG
     
 
 neuro-mep_ce_jpeg.zip (1.08 MB)
Neuro-Tox 
 neuro-tox_ce_jpeg.zip (472 KB)
CE сертификати на AЕП и ОАЕ апарати
Neuro-Audio-Screen
 neuro-audio-screen_ce_jpeg.zip (856 KB)
CE сертификати на магнитен стимулатор
Neuro-MS 
 
 neuro-ms_ce_jpeg.zip (870 KB)
CE сертификати на апарати за ВСЧ
VNS-Micro 
 
 poly-spectrum-8_ce_jpeg.zip (827 KB)
CE сертификати на ЕКГ апарати

Poly-Spectrum-8
Poly-Spectrum-8/E

Poly-Spectrum-8EX

 
 

Нагоре