Poly-Spectrum-Velo
ЕКГ стрес-тест система с велоергометър
Poly-Spectrum-TM
ЕКГ стрес-тест система с тредмил