Poly-Spectrum-TM


Цифрова ЕКГ стрес тест система с тредмил
 • непрекъсната регистрация на ЕКГ канали
 • автоматично управление на натоварването
 • безжична връзка
 • автоматично описание и създаване на протоколи
 • програма на български език
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности

Възможности в режим на провеждане на сърдечно-съдов тест с натоварване:
 • Непрекъсната регистрация на 12 ЕКГ канала по време на теста
 • Автоматично управление на натоварването на тредмила от програмата
 • Пълна обработка на параметрите на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Трендове в реално време за натоварването, ST, ритъм и артериално налягане
 • Автоматично изчисляване на ергометричните параметри и индекси, създаване на протокол на изследването
 • Вградени шаблони за провеждане на тестове с натоварване и създаване на собственни шаблони
Възможности в режим на регистрация на 12 канална ЕКГ:
 • Едновременна и неограничена във времето регистрация на 12 канална ЕКГ + респираторен канал
 • Запис на изследването в базата данни и разпечатване на обикновена хартия
 • Пълна обработка на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Построяване на трендове, скатерграми и изчисляване на всички амплитудно-времеви параметри на ЕКГ
 • Автоматичен контурен анализ с поставяне на маркери на възловите точки на кардиокомплекса
 • Генериране на автоматично описание, синдромално заключение и протоколи на изследвания, включващи таблична и графична
 • Информация с възможност за редактиране

Характеристики

Технически характеристики на ЕКГ:
 • Отвеждания: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6; X, Y, Z
 • Преобразуване в цифров сигнал: 2000 Hz
 • АЦП: 24
 • Входен импеданс: по голям от 50 MΏ
 • Гранични честоти: 0,05 Hz- 250 Hz
 • Филтри ВЧ: 0.05, филтри НЧ: 35 /антитреморен/, 75 Hz, допълнителни: мрежов, дрейфов
 • Автоматична компенсация на промените на капацитета на пациентния кабел при движение на пациента
 • Чувствителност на ЕКГ: 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 mm/mV
 • Скорост на EКГ: 5, 10, 25, 50, 75,100, 200 mm/s
 • Пиково напрежение на вътрешните шумове, не повече: 5 µV
 • Защита от дефибрилатор
 • Връзка с компютъра: USB или Bluetooth
Технически характеристики на тредмила:
 • Плавно регулиране на скороста (0~20 km/h)
 • Плавно регулиране на наклона (0-25º)
 • Управление на натоварването от компютъра
 • Тегло на пациента до 180 kg
 • Габарити 1100 х 530 х 1300 mm

Програма

Eкранни форми на програмата Poly-Spectrum-Ergo:

   

Стандартен комплект

 • 12 канален ЕКГ модул (USB или Bluetooth)
 • Медицински тредмил
 • Пациентен кабел
 • Комплект електроди за регистрация на ЕКГ
 • Комплект електроди за стрес-тест
 • ЕКГ гел
 • ПО Poly-Spectrum-Аnalyse на CD
 • ПО Poly-Spectrum-Ergo на CD
 • Инструкция за работа
 • Компютърна система

Възможности за надграждане

 • Poly-Spectrum-Rhithm Програмен модул за анализ на вариабилността на СЧ (HRV)
 • Poly-Spectrum-QT Програмен модул за анализ на QT интервала
 • Poly-Spectrum-PWV Програмен модул за анализ на скоростта на пулсовата вълна
 • Poly-Spectrum-VLP Програмен модул за анализ и регистрация на късни камерни потенциали