Neuro-EMG-Micro


2-канален цифров ЕМГ апарат

- 2 канала EМГ
- вграден токов стимулатор
- всички ЕМГ методики и ССЕП
- програма на български език
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Възможности


Н -рефлекс


Тетанизация


АПДЕ


F-вълна


Джитер


Визуални ЕП

Електроневромиография:
- регистрация и анализ на характеристиките на М-отговора и сензорния акционен потенциал)
- изчисление на моторна/сензорна скорост на провеждане)
- изследване на параметрите на F-вълната и Н-рефлекса (включително двойна стимулация))
- магнитна стимулация на гръбначните коренчета и периферните нерви с последващ класически анализ на моторния отговор)
- блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс*, галваничен кожен отговор)
- моторен и сензорен инчинг
Изследване на нервно-мускулно провеждане:
- анализ на декремента на М-отговора при ритмична стимулация на моторните нерви)
- провеждане на тетанизация и изследване на посттетаничния феномен)
- формиране на потребителски стимулационни алгоритми
Количествена електромиография ( QEMG):
- спонтанна активност
- интерферентна ЕМГ
- АПДЕ
Транскраниална магнитна стимулация** (TCMS):
- изчисляване на времето на централното моторно провеждане при пациенти с димиелинизиращи заболявания на нервната система и множествена склероза
- автоматично изчисляване на коренчевото забавяне при комбинирано изследване на F-вълна и магнитна стимулация
Соматосензорни евокирани потенциали:
- късо- и дълголатентни СЕП
Когнитивни евокирани потенциали ( опция):
- когнитивни евокирани потенциали (contingent negative variation)
- използване на стимули от всякъкви модалности
Слухови евокирани потенциали ( опция):
- регистрация на късолатентни (стволови), средно и дълголатентни АЕР
- обективна аудиометрия
Вариабилност на сърдечната честота (HRV):
- спектрален анализ на сърдечната честота
- провеждане на кардиоваскуларни тестове
Визуални евокирани потенциали ( опция):
- регистрация на визуални ЕП на флаш
- регистрация на визуални ЕП на реверсивен патерн (шахмат, хоризонтални/вертикални ивици, или произволно създадени образи )

Нови ЕМГ методики

В последната версия на програмата ЕМГ методиките са разширени с:
- моторен и сензорен инчинг
- джитер
- джитер със стимулация
- макро ЕМГ
- рефлекси: сакрален, булбокавернозен, Т-рефлекс*
- вестибуларен миогенен ЕП ( VEMP)
- автоматична детекция на АПДЕ
- комбиниран тест за време на провеждане ( моторен/сензорен отговор)
- оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)

Сензорен инчинг
Оценяване на броя на
двигателните единици (MUNE)
Т-рефлекс

* при наличие на електронно неврологично чукче
** при наличие на магнитен стимулатор

Модулна архитектура на база на USB технологията

Всички модули, влизащи в състава на апарата, се свързват с компютърната система по USB. Това дава възможност за гъвкаво комбиниране с цел получаване на конфигурация, съответстваща на Вашите потребности.
Има възможност за свързване на до 10 (!) различни USB модула

Набор на ЕМГ електроди от ново поколение

Цифровите ЕМГ и ЕП апарати вече се комплектоват с нови, разработени от нашата компания ЕМГ електроди. Те съответстват на най-високите съвременни изисквания.
На снимката: токов стимулиращ електрод с фиксирано междуелектродно разстояние ( за възрастни), има набор от сменяеми накрайници от стомана и памук с различен профил.
Електродът може да се използва както за стимулация, така и за регистрация.

Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Стандартен комплект

  • 2- канален блок усилватели с вграден токов стимулатор
  • комплект повърхностни ЕМГ електроди
  • комплект иглени ЕМГ електроди
  • ПО на CD
  • лицензионен ключ
  • инструкция за работа
  • компютърна система
 

Възможности за надграждане