Neuro-MEP-Micro

neuro-mep-micro.pdf
USB connection
ISO quality certificate
CE conformance certificate
Microsoft .NET
Програма на български език

ОписаниеНови методикиВъзможности • КомплектацияОферта • Други ЕМГ апарати


 • Електроневромиография: изследване на моторното и сензорното нервно провеждане (NCS), F-вълна, Н-рефлекс ( включително двойна стимулация), моторен и сензорен инчинг
 • Електромиография: спонтанна активност, интерферентна крива, акционни потенциали на двигателната единица (MUP), макро-ЕМГ
 • Нервномускулно провеждане: репетативна стимулация, джитер (single fiber EMG)
 • Оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)
 • Допълнителни ЕМГ техники: блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс*, галваничен кожен отговор
 • Соматосензорни евокирани потенциали (SEP)
 • Визуални евокирани потенциали (VEP)
 • Слухови евокирани потенциали (AEP)
 • Когнитивни евокирани потенциали (CEP)
 • Транскраниална магнитна стимулация (TCMS)**
 • Интраоперативен мониторинг
 • Вариабилност на сърдечната честота (HRV) - опция
 • Обективна аудиометрия - опция
 • Електроретинография (ERG) - опция
 • Eлектроокулография (EOG) - опция

Описание

Високо качество и бързина на регистрацията

Вградените в апарата функционална клавиатура и течнокристален дисплей улесняват процеса на регистрация и ускоряват изследването. На предния панел апаратът има индикатори за състоянието на импеданса.
Токовият стимулатор позволява подаването на стимули с интензивност от 0.1 до 100 mA с честота до 50 Hz, при това е възможно да се зададе различна форма на стимула: правоъгълна, меандър, трапец, синусоида.
Освен това апаратът има канали за визуална (патерн и светодиодни очила) и аудио стимулация (TDA-39), което позволява регистрация на ЕП.
Високото качество на регистрация се дължи на характеристиките на усилвателя: честотата на дискретизацията е 80000 Hz за канал, А/Ц преобразуването е 16 бита, честотната лента е от 0.02 до 10000 Hz.

Набор на ЕМГ електроди от ново поколение

Цифровите ЕМГ и ЕП апарати вече се комплектоват с нови, разработени от нашата компания ЕМГ електроди. Те съответстват на най-високите съвременни изисквания.
На снимката: токов стимулиращ електрод с фиксирано междуелектродно разстояние ( за възрастни), има набор от сменяеми накрайници от стомана и памук с различен профил.
Електродът може да се използва както за стимулация, така и за регистрация.

Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Нови ЕМГ методики

ЕМГ методиките са разширени с:

- моторен и сензорен инчинг
- джитер
- макро ЕМГ
- сакрален рефлекс
- булбокавернозен рефлекс
- Т-рефлекс
- вестибуларен миогенен ЕП ( VEMP)
- автоматична детекция на АПДЕ
- комбиниран тест за време на провеждане ( моторен/сензорен отговор)
- регистрация и анализ на спонтанната активност и интерферентна ЕМГ в рамките на един тест
- оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)

Сензорен инчинг
Оценяване на броя на
двигателните единици (MUNE)
Т-рефлекс

Възможности


Н -рефлекс


Тетанизация


АПДЕ


F-вълна


Джитер


Визуални ЕП

Електроневромиография:

- регистрация и анализ на характеристиките на М-отговора и сензорния акционен потенциал)
- изчисление на моторна/сензорна скорост на провеждане)
- изследване на параметрите на F-вълната и Н-рефлекса (включително двойна стимулация)
- магнитна стимулация на гръбначните коренчета и периферните нерви с последващ класически анализ на моторния отговор)
- блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс, галваничен кожен отговор)
- моторен и сензорен инчинг

Изследване на нервно-мускулно провеждане:

- анализ на декремента на М-отговора при ритмична стимулация на моторните нерви)
- провеждане на тетанизация и изследване на посттетаничния феномен)
- формиране на потребителски стимулационни алгоритми

Спонтанна и интерферентна електромиография:

- спонтанна активност
- турно-амплитуден анализ на интерферентна ЕМГ
- амплитудно-честотен анализ на интерферентна ЕМГ
- спектрален анализ на интерферентна ЕМГ

Транскраниална магнитна стимулация (TCMS):

- изчисляване на времето на централното моторно провеждане при пациенти с димиелинизиращи заболявания на нервната система и множествена склероза
- автоматично изчисляване на коренчевото забавяне при комбинирано изследване на F-вълна и магнитна стимулация

Соматосензорни евокирани потенциали:

- късо- и дълголатентни СЕП

Когнитивни евокирани потенциали:

- когнитивни евокирани потенциали (contingent negative variation)
- използване на стимули от всякъкви модалности

Слухови евокирани потенциали:

- регистрация на късолатентни (стволови), средно и дълголатентни АЕР
- обективна аудиометрия

Вариабилност на сърдечната честота (HRV):

- спектрален анализ на сърдечната честота
- провеждане на кардиоваскуларни тестове

Визуални евокирани потенциали:

- регистрация на визуални ЕП на флаш
- регистрация на визуални ЕП на реверсивен патерн (шахмат, хоризонтални/вертикални ивици, или произволно създадени образи )

Електроретинография:

- регистрация на ЕРГ с използване на ганцфелд- стимулатор, бял, червен, син и зелен цвят с различна интензивност, патерн-стимулатор
- регистрация на cone, rod, максимална, локална, ритмична ЕРГ или осцилаторни потенциали
- ЕРГ на дълги стимули ( он/оф ЕРГ)
- регистрация на електроокулография

Стандартен комплект

 • 2- канален блок усилватели
 • токов стимулатор
 • аудио стимулатор
 • патерн стимулатор
 • флеш стимулатор
 • комплект електроди за регистриране на ЕП
 • комплект повърхностни ЕМГ електроди
 • комплект иглени ЕМГ електроди
 • ПО на CD
 • лицензионен ключ
 • инструкция за работа
 • компютърна система
 

* при наличие на електронно неврологично чукче
** при наличие на магнитен стимулатор