Neuro-MEP-Micro


Двуканален портативен електромиограф All-In-One

- 2 канала EМГ/ЕП
- токов стимулатор с два изхода
- вградени функционална клавиатура и дисплей за параметри на регистрацията
- вградени аудио и визуални стимулатори
- програма на български език

Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Предимства на Neuro-MEP-Micro

Високо качество на регистрацията

Устройството цифровизира входящите сигнали с честота на дискретизация 100 KHz/канал при 24 бита ADC. Това позволява получаване на висококачествени криви при всякакви условия.
Скоростта и точността на измерването на електродния импеданс са се увеличили благодарение на нов сигнален процесор.

Електрически стимулатор с ултра-бърза комутация на двата изхода

Токовият стимулатор има два отделни изхода, които могат да се превключват от програмата по време на изследването. Това позволява на лекаря да работи с два стимулиращи електрода, поставени на различни места.
За връзка с токовия стимулатор могат да се използват два различни стандарта съединители: touch-proof и DIN.
Иглена ЕМГ: Сега е по-бързо и с по-високо качество

Каналите на усилвателя са оптимизирани за регистрация на иглена ЕМГ, което позволява увеличаване на съотношението сигнал/шум и съответно повишава скоростта и качеството на получаването на кривите.

Нови възможности на фоно и фото стимулаторите

При аудио стимулации има възможност за маскиране с контралатерален шум.
По време на патерн-стимулацията се показва точка за фиксиране на очите.

Удобство при работа

Устройството е снабдено с цветен графичен екран (резолюция 128х128, размери - 1.5 инча). Благодарение на него лекар може да следи всички параметри, а също и да провери качеството на наложение на електродите по време на теста.
Вградената функционална клавиатура е допълнена със 7 допълнителни бутони и джойстик.

Има възможност за работа с токов стимулатор с променливо междуелектродно разстояние.
Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Възможности


Н -рефлекс


Тетанизация


АПДЕ


F-вълна


Джитер


Визуални ЕП

Електроневромиография:
- регистрация и анализ на характеристиките на М-отговора и сензорния акционен потенциал)
- изчисление на моторна/сензорна скорост на провеждане)
- изследване на параметрите на F-вълната и Н-рефлекса (включително двойна стимулация))
- магнитна стимулация на гръбначните коренчета и периферните нерви с последващ класически анализ на моторния отговор)
- блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс*, галваничен кожен отговор)
- моторен и сензорен инчинг
Изследване на нервно-мускулно провеждане:
- анализ на декремента на М-отговора при ритмична стимулация на моторните нерви)
- провеждане на тетанизация и изследване на посттетаничния феномен)
- формиране на потребителски стимулационни алгоритми
Количествена електромиография (QEMG):
- спонтанна активност
- интерферентна ЕМГ
- АПДЕ
Транскраниална магнитна стимулация** (TCMS):
- изчисляване на времето на централното моторно провеждане при пациенти с димиелинизиращи заболявания на нервната система и множествена склероза
- автоматично изчисляване на коренчевото забавяне при комбинирано изследване на F-вълна и магнитна стимулация
Соматосензорни евокирани потенциали:
- късо- и дълголатентни СЕП
Когнитивни евокирани потенциали ( опция):
- когнитивни евокирани потенциали (contingent negative variation)
- използване на стимули от всякъкви модалности
Слухови евокирани потенциали ( опция):
- регистрация на късолатентни (стволови), средно и дълголатентни АЕР
- обективна аудиометрия
Вариабилност на сърдечната честота ( опция):
- спектрален анализ на сърдечната честота
- провеждане на кардиоваскуларни тестове
Визуални евокирани потенциали ( опция):
- регистрация на визуални ЕП на флаш
- регистрация на визуални ЕП на реверсивен патерн (шахмат, хоризонтални/вертикални ивици, или произволно създадени образи )
Електроретинография ( опция):
- регистрация на ЕРГ с използване на ганцфелд- стимулатор, бял, червен, син и зелен цвят с различна интензивност, патерн-стимулатор
- регистрация на cone, rod, максимална, локална, ритмична ЕРГ или осцилаторни потенциали
- ЕРГ на дълги стимули ( он/оф ЕРГ)
- регистрация на електроокулография<

Нови ЕМГ методики

В последната версия на програмата ЕМГ методиките са разширени с:
- моторен и сензорен инчинг
- джитер
- джитер със стимулация
- макро ЕМГ
- рефлекси: сакрален, булбокавернозен, Т-рефлекс*
- вестибуларен миогенен ЕП ( VEMP)
- автоматична детекция на АПДЕ
- комбиниран тест за време на провеждане ( моторен/сензорен отговор)
- оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)

Сензорен инчинг
Оценяване на броя на
двигателните единици (MUNE)
Т-рефлекс

* при наличие на електронно неврологично чукче
** при наличие на магнитен стимулатор

Стандартен комплект

 • 2-канален блок усилватели
 • токов стимулатор
 • аудио стимулатор
 • патерн стимулатор
 • флеш стимулатор
 • комплект електроди за регистриране на ЕП
 • комплект повърхностни ЕМГ електроди
 • комплект иглени ЕМГ електроди
 • ПО на CD
 • лицензионен ключ
 • инструкция за работа
 • компютърна система

Възможности за надграждане

Зареждане на плейера