Neuron-Spectrum-AM


Безжичен амбулаторен ЕЕГ/ПСГ регистратор

- 21 канала EEГ + 12 полиграфни канала
- оксиметрия (SpO2)
- канал на назалното налягане
- вграден сензор за позицията на тялото
- лицензия за неограничен брой работни места
- програма на български език
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Кратко описание:


✓ 16-21 канала ЕЕГ за рутинна регистрация на ЕЕГ
✓ Пълен набор полиграфски канали за ПСГ в съответствие с рекомендациите на AASM (2007)
✓ Амбулаторен ЕЕГ/ПСГ мониторинг ( до няколко дни)
✓ Вграденият Wi-Fi може да се използва за мониториране на данните по време на регистрацията, за копиране на изследванията във външни бази данни или за настройка на параметрите на рекордера
✓ Запис на резултатите се извършва на вградената SD карта (до 32 Gb)
✓ Устройството може да работи и без SD карта. В този случай сигналите се предават на външен компютър през безжичната Wi-Fi мрежа
✓ Рекордер може да се свърже с всеки компютър в локалната мрежа или всеки компютър с вграден Wi-Fi
✓ Пълнофункционална програма за анализ на ЕЕГ Neuron-Spectrum.NET
✓ Поддръжка на видео EEG
✓ Съвмeстимост с мобилни устройства на платформата Android
✓ Малко тегло, 450 g
✓ Аудио аларма за предупреждение за изтощена батерия. Батерията може да се подмени по време на записа.


Neuron-Spectrum-AM може да бъде използван:
✓ Като автономен регистратор: Neuron-Spectrum-AM е напълно автономно устройство. То представлява, захранен от батерия, регистратор с LCD дисплей, контролни бутони и SD карта памет за съхранение на данни
✓ Като безжичен регистратор: Безжичната Wi-Fi връзка позволява онлайн предаване на данните от устройството към всеки компютър от локалната мрежа.

Приложение на Neuron-Spectrum-AM:
✓ Рутинно и дълготрайно ЕЕГ изследване по 21 ЕЕГ канала, с видео ЕЕГ мониторинг.
✓ ПСГ с пълен набор от ПСГ канали в съответствие с препоръките на AASM с възможност за ендовременен видео мониторинг.
✓ Кардиореспираторен мониторинг: респираторен канал, ЕКГ канал, Sp02 канал за позиция на тялото, канали за движение на гръден кош и корем.


Neuron-Spectrum-AM работи с програмното обезпечение на базата .NET
Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Възможности на програмата Neuron-Spectrum.NET:


Мениджър на монтажи


Регистрация на ЕЕГ


Допълнителни ЕЕГ прозорци


Кохерентност


Уейвлет анализ


Анализ на ЕЕГ


Построяване на тренд


ICA декомпозиция

Регистрация на ЕЕГ

Програмното обезпечение Neuron-Spectrum.NET позволява регистрация и анализ на ЕЕГ на всички апарати от серията Neuron- Spectrum. При регистрацията могат да се използват монополярни, биполярни и комбинирани монтажи при „10-20” и „10-10” схемите ( до 256 канала/отвеждания).

Монтажът позволява включване на всички полиграфни канали ( ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, дишане (ороназален поток, гръдни и абдоминални движения), дихателен шум (хъркане), позиция на тялото, движение на крайниците, SPO2, и т.н.).
Промяната на монтажа е възможна преди, по време и след регистрацията, в процеса на преглеждане и анализ.
Възможно е задаването на различни настройки за различни канали. Например, при невъзможност да се премахне тренд на изолинията във фронталните ЕЕГ отвеждания, вие можете да зададете по-високи стойности на високочестотния филтър само за тези отвеждания. Параметрите за всеки канал могат да се променят в процеса на регистрацията.

Програмното обезпечение позволява провеждане на стандартни тестове при ЕЕГ изследване ( фотостимулация, аудиостимулация, хипервентилация, отваряне на очите). Освен тях, могат да се провеждат други тестове при всякаква последователност и продължителност. Предвидени са гъвкави възможности за програмиране на стимулаторите.

Вие можете да наблюдавате процеса на регистрацията както на компютъра, към който е включен ЕЕГ апаратът, така и на друг компютър, свързан през мрежата. След приключване на ЕЕГ регистрацията, енцефалограмата може да се преглежда в режим „както записана” – симулация на хартиен носител.

Запазване на ЕЕГ

Записите се запазват в базата данни, която има широки възможности за структуриране и търсене. Архивите могат да се запазват на CD или DVD.
При необходимост да се прегледа записа, програмата ще информира кой диск трябва да се постави в устройството.
Освен това, записите могат да се съхраняват не само на компютъра, към който е свързан ЕЕГ апарат, но и на отдалечен компютър ( файлсървър).
Програмата поддържа стандартен интерфейс GDT и HL7 за мрежовите бази данни.

Разпечатване на ЕЕГ

Фрагментите на ЕЕГ, протоколите и другите резултати от изследването се разпечатват на компютърен принтер. Маркираните по време на рагистрацията фрагменти на ЕЕГ ще се разпечатат автоматично след преключване й.

Анализ на ЕЕГ

За анализ на записите се използват всички видове съвременни техники на математическия анализ. Може да се анализира фрагмент от записа или целият запис ( с разбиване на епохи). Тъй като цифровите ЕЕГ системи Neurоn-Spectrum регистрират ЕЕГ в честотен диапазон по-широк от стандартните 35Hz, то анализът може да се прави както в стандартните спектрални диапазони ( алфа, бета, делта и тета), така и в други, зададени от потребителя спектрални диапазони.
Програмата позволява провеждане на кохерентен и крос-спектрален анализ на ЕЕГ и построяване на кохерентни карти.
След провеждане на математическия анализ програмата позволява автоматично генериране на описание на ЕЕГ в протокола. При това лекарят може да редактира протокола и да добавя рисунки и графики по своя преценка. Също така може да използва голям списък с готови фрази с възможност за добавяне на фрази.

Мозъчно картиране

Програмата има възможност за мозъчно картиране на практически всички параметри: амплитуда на ЕЕГ и спектрална мощност в целия честотен диапазон, амплитуда на ЕЕГ и спектрална мощност в определен честотен диапазон, ритъмен индекс и така нататък. Търсенето на спайкове и остри вълни е автоматично. Програмата показва резултати от търсенето на феномени във вид на списък и построява карти за разпределение на феномените на скалпа.

Построяване на трендове

Програмното обезпечение Neuron- Spectrum.NET позволява построяване на трендове по спектралните компоненти, индексите на ЕЕГ, амплитудните параметри на сигнала, сърдечната честота, броя и амплитудата на епилептиформни феномени и така нататък във всички селектирани отвеждания. Независимо от продължителността на записа трендът се събира на един екран. При това, превключването между мястото на тренда и съответстващия фрагмент на ЕЕГ става с едно кликване на мишката!

Двумониторен режим на работа

Програмата поддържа двумониторен режим на работа. На втория монитор се извеждат резултати от анализа на ЕЕГ, протокол, видеоизображения, трендове и така нататък. Това позволява използване на първия монитор изцяло за преглед на ЕЕГ.

Възможности за надграждане

С добавяне на допълнителни модули Neurоn-Spectrum се превръща в многофункционална система точно отговаряща на вашите потребности.
Гъвкаво съвместно използване на общ апарат води до финансова икономия. Единна за всички модули база данни дава допълнителни удобства при работата с пациенти.
Към стандартния комплект на апарата могат да се добавят следните опции:

  • Neuron-Spectrum-Video Система за видеонаблюдение при продължителна регистрация на ЕЕГ
  • Neuron-Spectrum-PSG Програма и апаратура за провеждане на полисомнографски изследвания
  • Neuron-Spectrum-CFM Програма за мониториране на церебралната функция (aEEG)
  • Neuron-Spectrum-LEP Програма за многоканална регистрация на визуални, слухови и когнитивни (P300, MMN, CNV) ЕП с мозъчно картографиране, използвайки всички ЕЕГ канали
  • Poly-Spectrum-Rhythm Програма и оборудване за регистрация и анализ на HRV
  • Neuron-Spectrum-BOSLAB Програма и оборудване за провеждане на тренинги с биофидбек
  • Neuron-Spectrum-Viewer Програма за преглед на ЕЕГ и видео ЕЕГ записите