Neuron-Spectrum-5


41-канален мултифункционален цифров ЕЕГ/ЕМГ/ЕП апарат с широко приложение в неврологията

- 32 канала EEГ + 9 полиграфни канала
- надграждане до 256 канала
- 11 вида анализ на ЕЕГ
- бутон за включване на режима на измерване на импеданса
- 11 варианта за надграждане на апарата с опции видеоЕЕГ, ПСГ, ЕМГ, ЕП и други
- лицензия за неограничен брой работни места
- програма на български език

Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

Кратки характеристики

Цифрови канали:
 • EEГ канали 32 / 64
 • възможност за едновременна регистрация до 256 EEГ канала
 • 4 / 8 широколентови полиграфни канала ( EМГ/ЕП/ЕОГ/ЕРГ/ЕКГ...)
 • отделен ЕКГ канал
 • 2 постоянно-токови (DC) канала
 • SpO2 канал ( опция)
 • канал за дишане
Стимулатори:
 • LED фотостимулатор тип "флаш"
 • LED фотостимулатор светодиодни очила
 • патерн стимулатор
 • аудио стимулатор
 • токов стимулатор
 • магнитен стимулатор ( опция)
Приложение:
 • ЕЕГ изследвания
 • епилептологичен ЕЕГ мониторинг
 • видео ЕЕГ
 • полисомнография
 • ЕМГ изследвания
 • научни изследвания
 • слухови, зрителни и когнитивни ЕП
 • анализ на дихателни нарушения по време на сън

Видео презентация

Зареждане на плейера

Какво ново?

Честотата на А/Ц преобразуването на ЕЕГ е 5000 Hz, нивото на шума е по-малко от 0,3 µV!

Висококачественната регистрация на ЕЕГ се постига благодарение на високата тактова честота на А/Ц преобразуване, която осигурява регистрация на високочестотните съставки на сигнала без да се случва характерното за повечето компютърни апарати поглъщане на остри ЕЕГ вълни и подтискане на амплитудата. Ниското ниво на шума позволява прилагане на умерена филтрация или дори без нея.
Това позволява да се запази пълната информация за изходния сигнал.

Индикацията на импеданса се намира на предния панел

Индикацията на импеданса на предния панел води до същественно намаляне на времето за подготовка на пациента при запазване на високото качество на регистрациятаВсеки електрод може да се използва като референт

За референтен електрод може да се избере всякакъв електрод, например биполярните отвеждания могат да се регистрират без да са необходими ушни електроди.

Всички съединители са стандартни

Съединителите „touch proof”, DIN-6 и конекторите „крокодил” са съвместими с повечето кабели и ЕЕГ и ЕМГ електроди. При използване на електродната шапка не са необходими преходници или други приспособления.
Шапката се свързва към стандартен съединител.

Канал ЕКГ

Каналът за регистрация на ЕКГ е отделен. Това позволява регистрация на ЕКГ без да се използват полиграфните канали.

Канал DRL

Каналът DRL е специално схемно решение, позволяващо допълнително подтискане на шума до 3 пъти в сравнение със стандартната схема на регистрация на ЕЕГ

Канал SPO2

Каналът за сатурация се използва при полисомнографски записи и диагностика на кардиореспираторни нарушения

Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение е разработено на базата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Възможности на програмата Neuron-Spectrum.NET:


Мениджър на монтажи


Регистрация на ЕЕГ


Допълнителни ЕЕГ прозорци


Кохерентност


Уейвлет анализ


Анализ на ЕЕГ


Построяване на тренд


ICA декомпозиция

Регистрация на ЕЕГ

Програмното обезпечение Neuron-Spectrum.NET позволява регистрация и анализ на ЕЕГ на всички апарати от серията Neuron- Spectrum. При регистрацията могат да се използват монополярни, биполярни и комбинирани монтажи при „10-20” и „10-10” схемите ( до 256 канала/отвеждания).

Монтажът позволява включване на всички полиграфни канали ( ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, дишане (ороназален поток, гръдни и абдоминални движения), дихателен шум (хъркане), позиция на тялото, движение на крайниците, SPO2, и т.н.).
Промяната на монтажа е възможна преди, по време и след регистрацията, в процеса на преглеждане и анализ.
Възможно е задаването на различни настройки за различни канали. Например, при невъзможност да се премахне тренд на изолинията във фронталните ЕЕГ отвеждания, вие можете да зададете по-високи стойности на високочестотния филтър само за тези отвеждания. Параметрите за всеки канал могат да се променят в процеса на регистрацията.

Програмното обезпечение позволява провеждане на стандартни тестове при ЕЕГ изследване ( фотостимулация, аудиостимулация, хипервентилация, отваряне на очите). Освен тях, могат да се провеждат други тестове при всякаква последователност и продължителност. Предвидени са гъвкави възможности за програмиране на стимулаторите.

Вие можете да наблюдавате процеса на регистрацията както на компютъра, към който е включен ЕЕГ апаратът, така и на друг компютър, свързан през мрежата. След приключване на ЕЕГ регистрацията, енцефалограмата може да се преглежда в режим „както записана” – симулация на хартиен носител.

Запазване на ЕЕГ

Записите се запазват в базата данни, която има широки възможности за структуриране и търсене. Архивите могат да се запазват на CD или DVD.
При необходимост да се прегледа записа, програмата ще информира кой диск трябва да се постави в устройството.
Освен това, записите могат да се съхраняват не само на компютъра, към който е свързан ЕЕГ апарат, но и на отдалечен компютър ( файлсървър).
Програмата поддържа стандартен интерфейс GDT и HL7 за мрежовите бази данни.

Разпечатване на ЕЕГ

Фрагментите на ЕЕГ, протоколите и другите резултати от изследването се разпечатват на компютърен принтер. Маркираните по време на рагистрацията фрагменти на ЕЕГ ще се разпечатат автоматично след преключване й.

Анализ на ЕЕГ

За анализ на записите се използват всички видове съвременни техники на математическия анализ. Може да се анализира фрагмент от записа или целият запис ( с разбиване на епохи). Тъй като цифровите ЕЕГ системи Neurоn-Spectrum регистрират ЕЕГ в честотен диапазон по-широк от стандартните 35Hz, то анализът може да се прави както в стандартните спектрални диапазони ( алфа, бета, делта и тета), така и в други, зададени от потребителя спектрални диапазони.
Програмата позволява провеждане на кохерентен и крос-спектрален анализ на ЕЕГ и построяване на кохерентни карти.
След провеждане на математическия анализ програмата позволява автоматично генериране на описание на ЕЕГ в протокола. При това лекарят може да редактира протокола и да добавя рисунки и графики по своя преценка. Също така може да използва голям списък с готови фрази с възможност за добавяне на фрази.

Мозъчно картиране

Програмата има възможност за мозъчно картиране на практически всички параметри: амплитуда на ЕЕГ и спектрална мощност в целия честотен диапазон, амплитуда на ЕЕГ и спектрална мощност в определен честотен диапазон, ритъмен индекс и така нататък. Търсенето на спайкове и остри вълни е автоматично. Програмата показва резултати от търсенето на феномени във вид на списък и построява карти за разпределение на феномените на скалпа.

Построяване на трендове

Програмното обезпечение Neuron- Spectrum.NET позволява построяване на трендове по спектралните компоненти, индексите на ЕЕГ, амплитудните параметри на сигнала, сърдечната честота, броя и амплитудата на епилептиформни феномени и така нататък във всички селектирани отвеждания. Независимо от продължителността на записа трендът се събира на един екран. При това, превключването между мястото на тренда и съответстващия фрагмент на ЕЕГ става с едно кликване на мишката!

Двумониторен режим на работа

Програмата поддържа двумониторен режим на работа. На втория монитор се извеждат резултати от анализа на ЕЕГ, протокол, видеоизображения, трендове и така нататък. Това позволява използване на първия монитор изцяло за преглед на ЕЕГ.

Стандартен комплект

 • Блок усилватели на статив
 • LED фотостимулатор на статив
 • Комплект мостови ЕЕГ електроди
 • Комплект ушни ЕЕГ електроди
 • Комплект кабели за ЕЕГ електроди
 • Силиконови шлемове - 3 размера
 • ПО на CD
 • Лицензионен ключ
 • Инструкция за работа
 • Компютърна система

Възможности за надграждане

С добавяне на допълнителни модули Neurоn-Spectrum се превръща в многофункционална система точно отговаряща на вашите потребности.
Гъвкаво съвместно използване на общ апарат води до финансова икономия. Единна за всички модули база данни дава допълнителни удобства при работата с пациенти.
Към стандартния комплект на апарата могат да се добавят следните опции:

 • Neuron-Spectrum-Video Система за видеонаблюдение при продължителна регистрация на ЕЕГ
 • Neuron-Spectrum-PSG Програма и апаратура за провеждане на полисомнографски изследвания
 • Neuron-Spectrum-CFM Програма за мониториране на церебралната функция (aEEG)
 • Neuron-Spectrum-LEP Програма за многоканална регистрация на визуални, слухови и когнитивни (P300, MMN, CNV) ЕП с мозъчно картографиране, използвайки всички ЕЕГ канали
 • Neuron-Spectrum-EP Програма и оборудване за регистрация и анализ на визуални, слухови и когнитивни (P300, MMN, CNV) ЕП през полиграфни канали
 • BRAINBOX® EEG-1166 Модул за регистрация на ЕЕГ с висока резолюция позволяващ увеличение на каналите на енцефалографа до 256 канала
 • BrainLoc 6.0 Програма за 3-D диполна локализация на източници на патологична активност в мозъчните структури
 • Neuron-Spectrum-EMG Програма и оборудване за регистрация и анализ на EMG, NCS и SSEP
 • Poly-Spectrum-Rhythm Програма и оборудване за регистрация и анализ на HRV
 • Neuron-Spectrum-BOSLAB Програма и оборудване за провеждане на тренинги с биофидбек
 • Neuron-Spectrum-Viewer Програма за преглед на ЕЕГ и видео ЕЕГ записите